Domenii | Autori

Arhiva

Metodologia predării-învăţării elementelor de geometrie în ciclul primar, autor Elena Panțeru

Studierea formelor şi figurilor în învăţământ a beneficiat de modificări spectaculoase fiind vorba de creşterea ponderii raţionamentului deductiv, abstract, fapt ce are implicaţii majore în formarea tinerei generaţii.
Pentru abordarea formelor geometrice se porneşte de la studiul unor figuri concrete, ce exprimă trăsături esenţiale ale realităţii obiective, apoi se elaborează propoziţii abstracte.
Prin această modalitate, gândirea concretă şi cea abstractă se împletesc, având un rol primordial în formarea şi dezvoltarea capacităţii deductive.

Lecturați gratuit Metodologia predării-învăţării elementelor de geometrie în ciclul primar, autor Elena Panțeru

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2227-2

You must be logged in to post a comment.