Domenii | Autori

Arhiva

Importanţa materiilor prime şi auxiliare în industria alimentară. Folosirea aditivilor alimentari în obţinerea produselor finite, autor Antoneta Topor

Industria alimentară are rolul de a produce alimente de calitate superioară sub aspectul inocuităţii (calităţii igienice), valorii nutritive, însuşirilor senzoriale şi estetice. Starea de sănătate a consumatorilor este asigurată dacă aceştia consumă alimente salubre (care nu conţin factori ce ar produce îmbolnăvirea). Pericolul ca acest aliment să devină dăunător pentru om rezultă din contaminarea sau poluarea acestuia cu organisme sau cu substanţe chimice.
Aşadar, calitatea alimentelor este hotărâtor influenţată de calitatea materiilor prime. Indiferent de măsurile ce s-ar putea lua în procesul tehnologic de prelucrare, nu se poate obţine un produs finit de calitate superioară dintr-o materie primă de calitate inferioară.
De aceea, se impune o organizare amănunţită a recepţiei materiilor prime şi primirea pentru prelucrare numai a acelora care corespund tuturor condiţiilor de calitate.

Lecturați gratuit Importanţa materiilor prime şi auxiliare în industria alimentară. Folosirea aditivilor alimentari în obţinerea produselor finite, autor Antoneta Topor

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2224-1

You must be logged in to post a comment.