Domenii | Autori

Arhiva

Metode activ-participative folosite în predarea conceptului de metal tranzițional la gimnaziu, autor Georgeta Cristina Nițu

Deoarece învăţământul actual aduce în centrul atenţiei elevul, în procesul de învăţământ se impune folosirea metodelor moderne de învăţare, metode activ – participative, care vor imprima lecţiei un caracter dinamic, vor face ca aceasta să devină „colorată”, interesantă pentru elevi.
Folosirea lecţiei activ – participative presupune colaborarea profesor – elev în procesul de învăţământ, colaborare în care profesorului îi revine rolul de îndrumător al instruirii elevului, iar elevul se manifestă ca un participant activ la propria sa instruire.
Lucrarea de faţă îsi propune să studieze metodele activ-participative care pot fi folosite în predarea conceptului de metal tranziţional la clasa a VIII-a

Lecturați gratuit Metode activ-participative folosite în predarea conceptului de metal tranzițional la gimnaziu, autor Georgeta Cristina Nițu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1908-1

You must be logged in to post a comment.