Domenii | Autori

Arhiva

Gestionarea crizelor în cadrul unei instituṭii de învãṭãmânt, autor Elena-Cristina Savin

Situațiile de criză și conflictele au fost, sunt și vor fi realități cu care lumea s-a confruntat, se confruntă și se va confrunta. De aici, necesitatea anticipării lor pentru a le preveni, dar și a cunoașterii lor pentru a acționa de o manieră adecvată în fiecare caz în parte în vederea gestionării lor coerente și sistematice. În acest sens, un rol major revine managementului situațiilor de criză, în dubla sa calitate de știință și artă. De fapt, managementul situațiilor de criză este răspunsul pe care conducerea unei organizații, instituții și/sau a societății în întregul său trebuie să-l dea prompt atunci când prevede sau chiar se confruntă cu o criză.

Lecturați gratuit Gestionarea crizelor în cadrul unei instituṭii de învãṭãmânt, autor Elena-Cristina Savin

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1868-8

You must be logged in to post a comment.