Domenii | Autori

Arhiva

Performanța școlară. Factori determinanți și variabile corelate, autor Florina Vișan

Reușita școlară a copilului care rezultă din interacțiunea factorilor psihologici pedagogici și
sociali, indică atât dorința și capacitatea elevului de a se adapta la cerințele muncii școlare, cât și preocuparea și capacitatea cadrului didactic de a avea un mediu școlar predominant ”selective” sau
”adaptiv”.
Prin această lucrare se urmărește să se demonstreze importanța esențială a cunoașterii și
valorificării potențialului unor factori interni și externi copilului pentru asigurarea succesului acestuia în activitatea de învățare și înlăturarea nereușitei și pentru dezvoltarea unor capacități cuprinse în curriculum-ul învățământului primar, ca momente majore în procesul realizării profilului de formare al fiecărui individ în parte.

Lecturați gratuit Performanța școlară. Factori determinanți și variabile corelate, autor Florina Vișan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1439-0

You must be logged in to post a comment.