Domenii | Autori

Arhiva

Tehnici şi metode de evaluare a performanţelor - de Florina Chirvasiu

Evaluarea performanţelor este o activitate de bază a managementului resurselor umane, şi ea se desfăşoară în vederea determinării gradului în care angajaţii unei organizaţii îndeplinesc sarcinile sau responsabilităţile ce le revin, ceea ce influenţează în mod direct performanţele firmei.

Evaluarea personalului poate avea un scop imediat şi limitat (evaluarea realizată în vederea disponibilizării sau promovării/trimiterii la specializare), poate avea un scop cu consecinţe pe termen mediu (evaluarea personalului în vederea ierarhizării acestuia şi stabilirii treptelor de salarizare), sau un scop general cu consecinţe pe termen lung (evaluarea angajaţilor ca parte a procesului continuu şi integrat de gestiune a personalului – gestiunea carierei şi dezvoltarea personalului).

O componentă importantă a procesului de apreciere este şi evaluarea potenţialului şi a capacităţii de evoluţie şi dezvoltare a persoanelor din cadrul organizaţiei. Aceste evaluări oferă firmelor informaţiile necesare pentru planificarea şi dezvoltarea resurselor umane, formarea şi perfecţionarea personalului, managementul carierei angajaţilor.
Lucrarea de faţă încearcă, pornind de la o evaluare de potenţial a personalului unei societăţi, să realizeze validarea parţială a unui instrument ce poate fi folosit în astfel de aprecieri.

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Tehnici şi metode de evaluare a performanţelor, autor Florina Chirvasiu

ISBN 978-577-056-0

You must be logged in to post a comment.