Domenii | Autori

Arhiva

Structuri narative în romanele lui Dimitrie Bolintineanu, autor Laura Trifu

Admiţând cu sinceritate că generaţia paşoptistă şi cea postpaşoptistă au un rol definitoriu în evoluţia culturii române, lucrarea de faţă încurajează la o schimbare a perspectivei asupra scriitorilor şi al contextului secolului al XIX-lea şi, mai ales, asupra meritelor lui Dimitrie Bolintineanu în calitatea de romancier.

Lecturați gratuit Structuri narative în romanele lui Dimitrie Bolintineanu, autor Laura Trifu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2840-3

You must be logged in to post a comment.