Domenii | Autori

Arhiva

Probleme de analiză matematică pentru elevii performanți, autor Cristina Cioroiu

Lucrarea de faṭă ȋṣi propune să vină ȋn sprijinul elevilor care au un interes deosebit pentru matematică ṣi ȋn principal pentru analiza matematică, avȃnd un puternic caracter aplicativ.
Aceasta conṭine cinci capitole ȋn care sunt prezentate noṭiuni de teoria ṣirurilor, cu un capitol separat pentru ṣirurile recurente, limite de funcṭii ṣi continuitate. Nu am insistat asupra elementelor de teorie ȋncercȃd să accentuez latura aplicativă a lucrării.
În fiecare din cele cinci capitole sunt prezentate probleme ṣi exerciṭii deosebite date la concursurile de matematică sau apărute ȋn reviste de specialitate ṣi Gazeta Matematică. Problemele au rezolvări complete ṣi acoperă o paletă largă . Unele dintre ele au caracter teoretic ṣi pot fi considerate mici teoreme de analiză matematică.

Lecturați gratuit Izotopi, autor Maria Ardeleanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2265-4

You must be logged in to post a comment.