Domenii | Autori

Arhiva

Predarea şi învăţarea figurilor geometrice în clasele I-IV, autor Eugenia Bogdan

Fiecare persoană trebuie să înţeleagă importanţa cunoaşterii noţiunilor de geometrie deoarece aplicaţiile practice din geometrie ne însoţesc mereu în viaţa cotidiană. Aceste noţiuni ne ajută la observarea şi aplicarea, în diferite activităţi, a proprietăţilor formelor plane dar deasemenea şi spaţiale, apoi la recunoaşterea unor proprietăţi simple de simetrie ale unor desene. Descoperirea, recunoaşterea şi utilizarea în diferite contexte a corespondenţelor simple şi a succesiunii de obiecte reprezintă o parte formatoare din procesul cunoaşterii. Rezolvarea unor probleme din viaţa de zi cu zi implică de asemenea cunoaşterea noţiunilor de geometrie plană, cât şi spaţială. Abordarea noţiunilor mai sus menţionate în clasele primare contribuie la formarea la elevi a unor reprezentări spaţiale, la dezvoltarea unei gândiri logice şi a diferitelor raţionamente (ipotetico- deductiv, inductiv-analitic).

Lecturați gratuit Predarea şi învăţarea figurilor geometrice în clasele I-IV, autor Eugenia Bogdan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2255-5

You must be logged in to post a comment.