Domenii | Autori

Arhiva

Poluarea cu produsele gazoase ale arderii, autor Maria Ardeleanu

Practica şcolară demonstrează ideea că insuficienta implicare a elevilor în activităţile didactice se datorează motivaţiei scăzute, astfel, titlul lucrării, îmi permite să abordez teoretic şi să experimentez o serie de strategii şi metode didactice în care să evidențiez faptul că, incluşi în activitatea în grupuri, rezultatele elevilor vor fi mai bune, astfel am ales utilizarea metodelor interactive ca situaţii didactice “motivogene” (M. Ionescu, “Didactica Modernă”).
Voi analiza modul în care motivaţia extrinsecă şi intrinsecă, colaborarea între membrii unei echipe de lucru, va stimula elevii unei clase, clasa experiment, fiind studiu experimental-ameliorativ. Este cunoscut faptul ca stimulați prin abțibilduri sau diplome sau note mai mari, elevii sunt implicați mai mult, mai ales dacă lucrează pe echipe.

Lecturați gratuit Poluarea cu produsele gazoase ale arderii, autor Maria Ardeleanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2243-2

You must be logged in to post a comment.