Domenii | Autori

Arhiva

Mijloace interne de îmbogățire a vocabularului, autor Camelia-Vasilica Gheorghișor

În sistemul românesc de formare a cuvintelor (…) ca și celelalte limbi romanice, româna a manifestat preferință pentru derivare, în special pentru derivarea cu sufixe, și a folosit mai puțin derivarea cu prefixe, compunerea și schimbarea valorii gramaticale. S-a continuat astfel, în linii generale, situația din limba latină, în care cele trei procedee aveau aproximativ aceeași pondere. Trebuie observat, totuși, că, în etapa actuală, multe dintre sufixele vechi latinești sau împrumutate din alte limbi (mai ales din slavă) au pierdut din productivitate, locul lor fiind luat de sufixe neologice cu caracter internațional și că s-a dezvoltat mai mult derivarea cu prefixe internaționale, compunerea (mai ales compusele formate din elemente de compunere inexistente și independent în limba română, de fapt tot din elemente internaționale) și schimbarea valorii gramaticale, pe baza modelelor oferite de alte limbi moderne cu care româna se află în contact.

Autoarea

Lecturați gratuit Mijloace interne de îmbogățire a vocabularului, autor Camelia-Vasilica Gheorghișor

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1648-6

You must be logged in to post a comment.