Domenii | Autori

Arhiva

Mijloace externe de îmbogățire a vocabularului, autor Camelia-Vasilica Gheorghișor

Contactul dintre limbi este în esență rezultatul unor fenomene extralingvistice, care presupune într-o formă sau alta fenomenul de bilingvism. Contactul se poate stabili între orice fel de limbi, diferite sau asemănătoare ca structură, legate sau nelegate între ele genealogic, dar influența este întotdeauna mai puternică între limbile cu structuri asemănătoare și întrudite genetic decât între limbi neînrudite genetic și tipologic.
Rațiunea fundamentală a împrumutului este nevoia practică, necesitatea de a acoperi termenii care lipsesc într-o limbă aflată într-o stare de inferioritate.
Deși orice limbă are posibilitatea evitării neologismului, printre altele prin polisemie, transfer funcțional și stilistic, derivare, compunere, schimbarea categoriei morfologice și calc lingvistic, toate limbile împrumută nume de obiecte și noțiuni necunoscute.
Din punct de vedere sincronic și având în vedere cauzele împrumuturilor, ele se clasifică în: împrumuturi propriu-zise și barbarisme.

Autoarea

Lecturați gratuit Mijloace externe de îmbogățire a vocabularului, autor Camelia-Vasilica Gheorghișor

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1647-9

You must be logged in to post a comment.