Domenii | Autori

Arhiva

Trecerea de la conceptele empirice la conceptele științifice în predarea istoriei la gimnaziu, autor Prof. Elena-Mihaela Tomescu

Lucrarea ”Trecerea de la conceptele empirice la conceptele științifice în predarea istoriei la gimnaziu” are ca obiectiv perfecționarea continuă a problematicii predării-învățării istoriei în școală folosind metodele activ-participative, formative și informative, la nivelul cerințelor precizate de noul curriculum pentru disciplina istorie și al standardelor atinse în literatura de specialitate, astfel încât elevii să-și însușească corespunzător conceptele istorice necesare, iar trecerea de la nivelul primar la nivelul gimnazial, de la empiric la științific să se realizeze gradual, ținând cont de acumulările elevilor de până la momentul respectiv, de nivelul de dezvoltare psihică a acestora, dar și de pasiunile, de interesele lor și de tipul de adult la care se dorește să se ajungă.

Lecturați gratuit Trecerea de la conceptele empirice la conceptele științifice în predarea istoriei la gimnaziu, autor Prof. Elena-Mihaela Tomescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0790-3

You must be logged in to post a comment.