Domenii | Autori

Arhiva

Mașini unelte pentru prelucrarea lemnului. Auxiliar didactic, autor Prof. ing. Japalela Tamara Veronica

În cadrul acestui auxiliar, elevii se vor familiariza cu mașinile unelte folosite pentru prelucrarea lemnului, vor dobândi competenţe privind executarea operaţiilor de prelucrare mecanică a acestora la maşini simple în condiţii de securitate a muncii. Vor fi capabili să verifice din punct de vedere calitativ şi dimensional piesele prelucrate şi eventual vor remediadefecte, în condiţii de securitate a muncii.
Calificarea de Tâmplar universal oferă posibilitatea dobândirii de cunoştinţe şi deprinderi care vor permite continuarea pregătirii la calificarea de nivel avansat, ori găsirea unui loc de muncă eventual, să deschiderea propriei afaceri.
Materialul constituie un îndrumar, pentru elaborarea şi rezolvarea diferitelor exerciţii de evaluare, în vederea desfăşurării unei activităţi didactice de calitate.
Auxiliarul face parte din cultura de specialitate pentru domeniul de bază Fabricarea produselor din lemn, a învățământului profesional și tehnic și vine în sprijinul profesorului și elevului.

Lecturați gratuit Mașini unelte pentru prelucrarea lemnului. Auxiliar didactic, autor Prof. ing. Japalela Tamara Veronica

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0712-5

You must be logged in to post a comment.