Domenii | Autori

Arhiva

Măsurarea mărimilor electrice şi electronice, autor Antoaneta Butoarcă

Lucrarea de faţă prezintă un complex de cunostinţe sintetizate care asigură interdisciplinaritatea noţiunilor studiate la mai multe module tehnice pe parcursul liceului, dar şi la discipline de studiu cum este fizica și matematica.

Noţiunile prezentate sunt utile, cu precădere, elevilor liceelor tehnologice sau şcolilor de maiştri, studenţilor şi profesorilor-ingineri din domeniile electric, electromecanic, electronică şi automatizări.

A fost acordată o atenţie deosebită descrierii amănunţite a metodelor de măsurare ale diferitelor mărimi electrice şi electronice, prezentând scheme utile pentru realizarea măsurărilor de mărimi electrice dar şi scheme bloc şi principii de funcţionare ale unor aparate de măsură.

Autorul

Descărcaţi gratuit Măsurarea mărimilor electrice şi electronice, autor Antoaneta Butoarcă.

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare şi poate fi deschisă de 10 ori.

ISBN 978-606-671-434-1

You must be logged in to post a comment.