Domenii | Autori

Arhiva

Portofoliul învăţătorului – clasa pregătitoare, autor Elena Vîlcu

Lucrarea “Portofoliul învăţătorului – clasa pregătitoare” este structurată pe şapte capitole şi dă o imagine de ansamblu, dar şi în detaliu, asupra tuturor momentelor din perioada pregătitoare care se caracterizează prin cele mai profunde şi productive însuşiri psihice ale individualitătii copilului de 6 ani, cu o intensă receptivitate, sensibilitate şi flexibilitate psihică. De aici necesitatea de a exersa şi fructifica potenţialul creativ al micului elev, de a-i forma şi dezvolta eul cognitiv, afectiv, socio-acţional în devenire.

Această lucrare poate fi folosită la clasa pregatitoare, cu îmbunătăţirile de rigoare care se impun din perspectiva personalităţii fiecărui dascăl şi ajustată la situaţiile de fapt din cadrul fiecărui colectiv de elevi.Totodată, permite cadrului didactic să modifice, să completeze sau să înlocuiască activităţile de învăţare. Se urmăreşte astfel realizarea unui demers didactic personalizat, care să asigure formarea competenţelor prevăzute de programă în contextul specific al fiecărei clase şi al fiecărui elev.

Puteţi descărca gratuit aici o parte a lucrării Portofoliul învăţătorului – clasa pregătitoare, autor Elena Vîlcu, iar, dacă vreţi să primiţi pe e-mail varianta completă, trimiteţi pe adresa vlcelena@yahoo.com un mesaj cu titlul „Portofoliu clasa pregătitoare” şi veţi primi detalii.

Autorul

ISBN 978-606-577-999-0

You must be logged in to post a comment.