Domenii | Autori

Arhiva

Dezvoltarea capacității de socializare a școlarului mic prin strategii de învățare prin cooperare, autor Mihaela Ciacâru

Activitățile de învățarea prin cooperare sunt importante pentru socializare din mai multe puncte de vedere. În primul rând, acestea oferă ocazia de a cunoaşte alţi oameni şi de a comunica cu ei, de a asuma roluri diferite, de a dobândi unele deprinderi sociale, de a accepta atitudini legate de activitatea de zi cu zi sau de adaptare la obiectivele unei echipe. În al doilea rând, în cazul copilului, există un proces de învăţare, de cunoaştere a lumii înconjurătoare, de achiziţie de roluri prin intermediul învățării prin cooperare, lucru ce îl ajută pe acesta să devină sociabil. În al treilea rând, implicarea în activități de învățarea prin cooperare facilitează asocierea în vederea liberelor contacte sociale. Nu în ultimul rând, o parte importantă a socializării este dezvoltarea personalităţii şi găsirea identităţii de sine, iar învățarea prin cooperare are în acest sens un rol major, fiind factor determinant al autoaprecierii, al creşterii stimei de sine, al scăderii stresului şi chiar al eficienţei. În plus, există dovezi despre efectul pozitiv al activităților de învățarea prin cooperare asupra comportamentului deviant şi asupra stării de bine a persoanelor cu dizabilităţi.

Lecturați gratuit Dezvoltarea capacității de socializare a școlarului mic prin strategii de învățare prin cooperare, autor Mihaela Ciacâru

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3854-9

You must be logged in to post a comment.