Domenii | Autori

Arhiva

Ghid practic pentru elevi şi profesori, clasele V – VIII. Verificarea cunoștințelor, teste, lucrări, modele de argumentări gramatică şi literatură, autor Maria Borz

Fişele de lucru şi testele de evaluare sunt elaborate pe baza lecţiilor de literatură şi gramatică existente în manualele alternative pentru clasele a V-a – a VIII-a aprobate de MECT pentru fiecare an de studiu şi pot fi modificate în funcţie de aspectele concrete ale procesului instructiv-educativ, punctajul fiind stabilit de fiecare profesor.
Lucrarea cuprinde modele orientative de fişe de lucru, teste de evaluare pentru aproape fiecare lecţie şi capitol parcurs în cei patru ani de studiu, modele de argumentări, modele de dictări şi lista de lecturi suplimentare. Ghidul vine în sprijinul elevilor pentru însuşirea eficientă a conţinuturilor, pentru verificarea cunoştinţelor, pentru autoevaluare, dar şi pentru aplicarea cunoştinţelor acumulate. De asemenea, vine şi în sprijinul profesorilor, uşurându-le munca, având fişele de lucru la îndemână pentru evaluarea continuă.
Pentru domeniul limba română sarcinile de lucru au în vedere recunoaşterea unor elemente de fonetică şi vocabular, analiza morfo-sintactică a cuvintelor precum şi elemente de sintaxă a frazei, iar pentru domeniul literatura română se are în vedere evaluarea unor deprinderi de receptare a mesajului scris precum şi capacitatea de exprimare scrisă şi interpretarea conţinutului.

Lecturați gratuit Ghid practic pentru elevi şi profesori, clasele V – VIII. Verificarea cunoștințelor, teste, lucrări, modele de argumentări gramatică şi literatură, autor Maria Borz

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3858-7

You must be logged in to post a comment.