Domenii | Autori

Arhiva

Problematica financiar contabilă a imobilizărilor la SC Aviva SRL, autor Anuța Bologa

Activele imobilizate sunt activele unei entităţi economice, destinate utilizării pe o perioadă îndelungată în activitatea acesteia. Sunt reprezentate prin bunurile şi valorile unei entităţi economice deţinute durabil (>1 an), care nu se consumă la prima utilizare iar valoarea lor se recuperează eşalonat prin includerea în cheltuielile mai multor perioade contabile în funcţie de durata de viaţă utilă. Activele imobilizate pot intra în entitatea economică pe mai multe căi: achiziţii de la terţi, producţie proprie, aport în natură, donaţii, etc. Din punct de vedere financiar, sunt considerate alocări permanente sau active cu o lichiditate redusă.

Lecturați gratuit Problematica financiar contabilă a imobilizărilor la SC Aviva SRL, autor Anuța Bologa

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3850-1

You must be logged in to post a comment.