Domenii | Autori

Arhiva

Repere ale iluminismului românesc, autor Ana-Maria Băican

Un element esenţial al ideii naţionale, care se afirmă în epoca Luminilor, pe care îl putem remarca atât în Transilvania cât şi la sud şi est de Carpaţi, l-a reprezentat conştiinţa necesităţii cultivării limbii naţionale. Dacă ideea unităţi politice a românilor, ca element important al conştiinţei naţionale, avea să se afirme cu vigoare numai pe o anumită treaptă de evoluţie a societăţii româneşti şi în împrejurări istorice specifice, necesitatea imperioasă a cultivării limbii naţionale, la nivelul comunităţilor româneşti aflate de o parte şi de alta a Carpaţilor, se constituia într-un important factor de definire şi individualizare a acestor comunităţi, cu alte cuvinte, de individualizare a acestor comunităţi, de individualizare şi diferenţiere a lor în raport cu alte comunităţi etnico-istorice.

Lecturați gratuit Repere ale iluminismului românesc, autor Ana-Maria Băican

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3841-9

You must be logged in to post a comment.