Domenii | Autori

Arhiva

Arghezia, tărâmul copilăriei, autor Ana-Maria Mîcîială

Miza acestui opţional constă în dezvoltarea capacităţilor de receptare şi de exprimare scrisă şi orală prin parcurgerea unor texte literare ce au în prim plan personaje, fapte, acţiuni, procedee artistice ce-i incită pe şcolari spre cunoaştere. Tocmai de aceea, mi-am îndreptat atenţia spre creaţia argheziană. Scriitorul a creat pentru copii opere în versuri şi în proză în care a evocat profund viaţa necuvântătoarelor din jurul lui, dar şi năzbâtiile propriilor copii, acestea căpătând valori didactice remarcabile: respectarea poveţelor, grija şi compasiunea faţă de cei din jur, ascultarea părinţilor, valoarea prieteniei etc. Copilul e răsfăţat în lumea lui Arghezi cu fluturi, pisici, greieri, căţei, furnici, porumbei, care-i oferă o lume feerică şi care se dovedesc a fi, în final, prieteni necuvântători. Jucăriile autorului îl determină pe elev să-şi lărgească orizontul cunoaşterii, el devenind un învăţăcel care va înţelege mult mai uşor rosturile naturii şi-ale existenţei.

Lecturați gratuit Arghezia, tărâmul copilăriei, autor Ana-Maria Mîcîială

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3842-6

You must be logged in to post a comment.