Domenii | Autori

Arhiva

Studiu privind sursele de poluare în agricultură pe categorii de lucrări agricole și modalități de reducere a acestora, autor Ligia Elena Tudor


În deceniile următoare, populația mondială va continua să se confrunte cu schimbări de mediu care reprezintă provocări tot mai mari pentru sistemele noastre alimentare, pentru sănătate și bunăstare. Aceste schimbări – cum ar fi schimbările climatice, creșterea ozonului la nivelul solului, schimbările în disponibilitatea apei, fertilizarea datorită creșterii nivelului de dioxid de carbon, degradarea solului, despăduririle și schimbarea utilizării terenurilor – pot influența direct și substanțial producția agricolî. În plus, variabilitatea abundenței și a răspândirii dăunătorilor, a agenților patogeni și a polenizatorilor – care sunt, de asemenea, legați de schimbările de mediu – ar putea avea un impact indirect suplimentar asupra agriculturii.

Lecturați gratuit Studiu privind sursele de poluare în agricultură pe categorii de lucrări agricole și modalități de reducere a acestora, autor Ligia Elena Tudor

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4296-6

You must be logged in to post a comment.