Domenii | Autori

Arhiva

Lexicul în limba română - cu privire specială asupra neologismelor, autor Laura-Zenuca Lascău


Interesul şi sensibilitatea pentru fenomenele gramaticale ale limbii române trebuie formate la elevi în procesul instructiv – educativ. De altfel, practica pedagogică şi cercetările experimentale dovedesc că numai în urma unor principii psihopedagogice în predarea cunoştinţelor gramaticale reuşim să trezim elevilor interesul şi sensibilitatea pentru fenomenele limbii române, pentru fenomenele lingvistice în general.

Lecturați gratuit Lexicul în limba română – cu privire specială asupra neologismelor, autor Laura-Zenuca Lascău

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3642-2

You must be logged in to post a comment.