Domenii | Autori

Arhiva

Optimizarea pregătirii tehnice la echipa reprezentativă liceală de fotbal prin dezvoltarea îndemânării, autor Ionuţ Acasandrei

Jocul de fotbal, în ansamblul său, a evoluat de-a lungul anilor datorită impactului social imens, a numărului tot mai crescut de practicanţi, dar şi a preocupărilor şi cercetărilor din plan metodologic şi ştiinţific. Activitatea practică a generat sursa permanentă de informaţii care a stat la baza cercetării ştiinţifice. Cu o teorie şi o metodică fundamentate ştiinţific, care derivă din ştiinţa teoriei şi metodicii educaţiei fizice şi sportului, fotbalul este o disciplină ştiinţifică consolidată prin cercetări şi studii asupra întregului său conţinut. Abordarea permanentă a unor căi şi surse de informare privind evoluţia jocului în ansamblu, datele furnizate de disciplinele ştiinţifice specializate dar şi de celelalte discipline sportive, caracteristice concepţiei de joc şi pregătire, metodica instruirii la toate nivelele, criteriile de selecţie şi promovare în performanţa sportivă, modelul şi modelarea jucătorilor, contribuie la îmbogăţirea teoriei şi metodicii sportului, fiind în acelaşi timp o sursă permanentă, evolutivă, pentru cercetarea proprie.

Lecturați gratuit Optimizarea pregătirii tehnice la echipa reprezentativă liceală de fotbal prin dezvoltarea îndemânării, autor Ionuţ Acasandrei

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2275-3

You must be logged in to post a comment.