Domenii | Autori

Arhiva

Termeni literari prin intermediul metodelor moderne / Literary terms through modern methods, Ediție bilingvă, autor Nicoleta Maxim

Alegerea acestei teme este motivată de importanța deosebită a înțelegerii noțiunilor specifice stilului beletristic în contextul actual al învățământului românesc. Dacă în etapa anterioară studiul limbii și literaturii române își propunea să formeze ”un orizont cultural compus din cât mai multe cunoștințe” (Pamfil, A.-”Lb. și lit. rom. în gimnaziu. Structuri didactice deschise”, Pitești, Ed Paralela45, 2003, p.9), actuala reformă își propune să formeze ”un tânăr cu o cultură comunicaţională şi literară de bază, capabil să înţeleagă lumea, să comunice şi să interacţioneze cu semenii, să-şi utilizeze în mod eficient şi creativ capacităţile proprii pentru rezolvarea unor probleme concrete din viaţa cotidiană, să poată continua în orice fază a existenţei sale procesul de învăţare, să fie sensibil la frumosul din natură şi la cel creat de om.”( Programe școlare. Limba și literatura română. Clasele a V-a – a VIII-a, Bucureşti, 2009, p.2). Acest lucru se poate realiza la clasă prin desprinderea de metodele tradiționale de lucru și folosirea eficientă a metodelor moderne.

Lecturați gratuit Termeni literari prin intermediul metodelor moderne / Literary terms through modern methods, Ediție bilingvă, autor Nicoleta Maxim

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2229-6

You must be logged in to post a comment.