Domenii | Autori

Arhiva

Structuri mitice și simbolice în proza lui Mihail Sadoveanu, autor Anca Nicoleta Patriche

Lucrarea de față își propune să analizeze elementele specificului sadovenian din per-spectiva prelucrării mitului și simbolului, nu înainte de a stabili preliminariile teoretice nece-sare. Studiul va urmări modul în care conștiința străveche și conceptul de autohton se contu-rează în opera sadoveniană și procedeele prin care acest lucru se materializează la nivel nara-tiv, construind personaje și intrigi saturate de mister.

Descărcaţi gratuit Structuri mitice și simbolice în proza lui Mihail Sadoveanu, autor Anca Nicoleta Patriche

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare.

ISBN 978-606-30-1562-5

You must be logged in to post a comment.