Domenii | Autori

Arhiva

Biserica Ortodoxă din Finlanda, autor Liliana Paraschiva Grosu-Orasan

Lucrarea de față are drept scop prezentarea vieții religioase și a organizării bisericești a Bisericii Ortodoxe Finlandeze. De asemenea sunt trasate repere geografico-istorice ale poporului finlandez precum și primele încercări de încreștinare a acestuia. A fost recunoscută ca a doua Biserică de Stat, după cea luterană, dar în permanență a fost supusă încercărilor prozelitiste luterane și catolice. După multe încercări a reușit să-și dobândească autonomia, afirmându-se ca entitate de sine stătătoare.
Deși este o Biserică cu un număr redus de credincioși, totuși se desfășoară o activitate rodnică în domeniul vieții religioase. Pe plan extern această Biserică se remarcă prin notorietăți misionare în țări din Africa, alături de Biserica Greciei și de cea a Ciprului.
A căutat să aibă relații cu Bisericile surori de pretutindeni și cu celelalte confesiuni, devenind membră a Consiliului Ecumenic al Bisericilor.
Tineretul ortodox este foarte activ și foarte bine organizat în asociații și organizează în fiecare an tabere de vară în vederea catehizării tineretului.

Lecturați gratuit Biserica Ortodoxă din Finlanda, autor Liliana Paraschiva Grosu-Orasan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2040-7

You must be logged in to post a comment.