Domenii | Autori

Arhiva

Metode tradiționale și moderne în receptarea textelor literare populare, autor Anca-Florina Bivol

Având în vedere noua perspectivă a studierii literaturii în gimnaziu, impusă de programele şcolare, de manualele alternative, trebuie revizuită necesitatea abordării textului literar, prin utilizarea unor strategii didactice moderne, care să sporească interesul copiilor pentru lectură, care să dezvolte capacitatea acestora de a comunica liber, de a-şi exprima un punct de vedere, argumentându-l. Se naşte astfel o întrebare firească: ce voi urmări în cadrul acestei lucrări? Voi avea în vedere să demonstrez ipoteza acestui studiu, adică faptul că metodele activ-participative vor stimula creativitatea şi gândirea critică a elevilor într-o măsură mai mare decât metodele tradiţionale, utilizate de-a lungul anilor în orele de literatură.

Lecturați gratuit Metode tradiționale și moderne în receptarea textelor literare populare, autor Anca-Florina Bivol

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1304-1

You must be logged in to post a comment.