Domenii | Autori

Arhiva

Valenţele formativ-educative ale jocului didactic în activitatea matematică, autor Maria Carmen Drîngu

Lucrarea de faţă este axată pe evidenţierea rolului strategiilor didactice activ-participative, în esenţă jocul didactic, în stimularea motivaţiei elevilor pentru învăţătură şi creşterea randamentului acestora.
“Jocul este cea mai bună introducere în arta de a munci!”, afirma E. Claparede.
Dezvoltând această idee, autoarea promovează un stil didactic creativ, exigent, deschis, subordonând jocul didactic realizării obiectivelor educaţiei. Fiecare moment din jocurile alese de copii sau obligatorii este valorificat în mod direct de autoare, pentru a le forma copiilor trăsături pozitive de caracter, însuşiri morale superioare, sentimente şi deprinderi de comportare.

Metodist,
prof. înv. primar Ilie Ana- Simona

Lecturați gratuit Valenţele formativ-educative ale jocului didactic în activitatea matematică, autor Maria Carmen Drîngu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0741-5

You must be logged in to post a comment.