Domenii | Autori

Arhiva

Modalitǎţi de stimulare a învǎţǎrii diferenţiate în rezolvarea problemelor de coliniaritate, autor Mirela-Tatiana Corjos

În rândul noţiunilor geometrice un rol aparte îl reprezintǎ coliniaritatea. Problemele de coliniaritate determinǎ dezvoltarea gândirii creatoare a elevilor, deoarece pentru rezolvarea lor este necesarǎ utilizarea diferitelor cunoştinţe dobândite anterior precum şi deprinderea cu proprietăţile figurilor geometrice.

Cunoaşterea mai multor metode de rezolvare a problemelor de coliniaritate îi va feri pe elevi de încerǎri fǎcute la întâmplare, mǎrindu-le capacitatea de abstractizare şi generalizare.

Studiul riguros al coliniaritǎţii este necesar întrucât coliniaritatea este strâns legatǎ de alte concepte matematice, cum ar fi concurenţa, iar programele şcolare la nivel de gimnaziu nu conţin coliniaritatea ca temǎ de sine stǎtǎtoare ci o includ în studiul altor noţiuni geometrice.

Descărcaţi gratuit Modalitǎţi de stimulare a învǎţǎrii diferenţiate în rezolvarea problemelor de coliniaritate, autor Mirela-Tatiana Corjos.

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare şi poate fi deschisă de 5 ori.

ISBN 978-606-671-563-8

You must be logged in to post a comment.