Domenii | Autori

Arhiva

Caracterizarea sistemului de ape freatice pe teritoriul localității Cernatu de Jos din punct de vedere al mediului - A TALAJVÍZRENDSZER KÖRNYEZETI SZEMPONTÚ ÉRTÉKELÉSE ALSÓCSERNÁTON TERÜLETÉN, autor Melinda Magori

Una dintre problemele majore de mediu în Cernatul de Jos o constituie poluarea apelor subterane, în primul rând poluarea acestora cu nitrați. Poluarea difuză primară, care reprezintă o încărcare a mediului sunt îngrășămintele chimice folosite în agricultură. Se poate chema poluare punctuală îngrășământul lichid provenit din creșterea animalelor și alte surse poluante domestice (de exemplu fose septice din gospodării neizolate corespunzător etc.). Cernatul de Jos este un sat agricol, unde se desfășoară activități agricole intensive pe suprafețe arabile întinse, pe parcursul cărora dacă cantitatea, modalitatea și timpul de aplicare a îngrășămintelor chimice și ale produselor chimice este stabilită greșit, acestea pot intra în apele subterane. Nivelul apei freatice se situează între -0,9 m și -13 m. Curgerea apei ale fântânilor este în mare parte echilibrată, pe care o influențează în mod decisiv apa pluvială, respectiv apa Pârâului Mărcușa. Adâncimea nivelului de apă a fântânilor permite tragerea de concluzii referitoare la raporturile de litologie, în primul rând la straturile acoperitoare semestriale, la grosimea și așezarea acestora. În ceea ce privește calitate apei subterane se poate observa că apa subterană a Cernatului de Jos este caracterizată de o stare ridicată de poluare chimică în ceea ce privește conținutul nitriților-nitraților: în cazul a 60% din fântânile analizate, conținutul nitriților a apei depășește valoarea limită de calitate a apei potabile.

Lecturați gratuit Caracterizarea sistemului de ape freatice pe teritoriul localității Cernatu de Jos din punct de vedere al mediului – A TALAJVÍZRENDSZER KÖRNYEZETI SZEMPONTÚ ÉRTÉKELÉSE ALSÓCSERNÁTON TERÜLETÉN, autor Melinda Magori

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3927-0

You must be logged in to post a comment.