Domenii | Autori

Arhiva

Succesul şi randamentul şcolar, autor Luminiţa Mirică-Bobiţ

Consider că factorul principal de care depinde succesul în procesul de învăţământ este munca bine organizată, creativă, de continuu reglaj metodic în funcţie de rezultatele instruirii. Înţelegerea acestui mare adevăr implică responsabilitate din partea fiecărui dascăl. De-a lungul carierei mele, am considerat că orice elev, dacă nu are deficienţe fizice sau psihice, poate să asimileze cunoştinţele existente în programele de învăţământ.
Pe baza constatărilor realizate de-a lungul anilor, am ajuns la concluzia că rezultatele şcolare ale elevilor pot fi considerabil îmbunătăţite, că randamentul şcolar poate fi îmbunătăţit cu condiţia ca fiecare cadru didactic să urmărească acest obiectiv şi să întreprindă un sistem de măsuri orientate spre îndeplinirea acestui deziderat.

Lecturați gratuit Succesul şi randamentul şcolar, autor Luminiţa Mirică-Bobiţ

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3787-0

You must be logged in to post a comment.