Domenii | Autori

Arhiva

Cercetare pedagogică privind receptarea romanelor interbelice ale lui Camil Petrescu, autor Anita Brăilescu

Felul în care a insistat Camil Petrescu în abordarea teoretică a poeticii romanului, a lăsat impresia că cele două romane ale sale pe care le-am propus spre discuție au fost realizate tocmai dintr-o dorință de exprimare a unei concepții critice proprii. Această idee a fost consemnată sub forma unei interogații dubitative de către George Călinescu: „Teoria este forma generală a spiritului său productiv, anticipând fapta, ori –dimpotrivă- opera este mai mult un act de demonstrație, de ilustrare a teoriei, însă creația și reflecția critică nu sunt disjuncte.” Criticul M. Gheorghe constată: Camil Petrescu „face parte din acea categorie de personalități a căror viață și operă exprimă o aspirație goetheană de autoconstruire, sub semnul armoniei interioare, intelectuale și morale. Romanul Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război se evidențiază prin reverberațiile formate în conștiința prozatorului.

Lecturați gratuit Cercetare pedagogică privind receptarea romanelor interbelice ale lui Camil Petrescu, autor Anita Brăilescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3728-3

You must be logged in to post a comment.