Domenii | Autori

Arhiva

Studiu privind modernitatea romanelor interbelice ale lui Camil Petrescu, autor Anita Brăilescu

Lucrarea de față, fără a avea pretenția să fie exhaustivă, își propune să supună atenției mai multe metode și strategii de predare–învățare–evaluare a problematicii și structurii romanelor lui Camil Petrescu, din perspectiva cercetării experimentale, detaliată în capitolul IV, investigația având ca punct de plecare necesitatea optimizării rezultatelor la disciplina limba și literatura română prin utilizarea cât mai variată a unor metode activ-participative, dar și a unor metode tradiționale. Modernitatea romanelor interbelice ale lui Camil Petrescu la ciclul liceal e abordată în lucrarea de față, atât pe baza unor repere teoretice, cât și pe seama unei contextualizări socio–culturale, ambele aspecte prezente în capitolul I.

Lecturați gratuit Studiu privind modernitatea romanelor interbelice ale lui Camil Petrescu Studiu privind modernitatea romanelor interbelice ale lui Camil Petrescu, autor Anita Brăilescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3727-6

You must be logged in to post a comment.