Domenii | Autori

Arhiva

Educaţia raţional-emotivă şi comportamentală în achiziţia abilităţilor de control al frustrării la şcolarii mici, autor Laura Daniela Bărgăoanu


În lucrarea de faţă sunt clarificate aspecte legate atât de toleranţa la frustrare cât şi de utilitatea şi eficienţa implementării la şcolarii mici a programului SELF KIT. Acest program EREC a fost creat de o echipă de specialişti de la Universitatea ,,Babeş-Bolyai” Cluj coordonată de d-l Prof. Univ. Dr. Adrian Opre şi este adaptat la mediul educaţional românesc. Prin intermediul demersului nostru ne-am propus să demonstrăm că şi crearea şi aplicarea unor module personalizate în raport cu particularităţile cognitive şi emoţionale ale unui subiect (utilizând ca model programul SELF KIT) conduce la reducerea semnificativă a nivelului credinţelor iraţionale şi a frecvenţei unor reacţii emoţionale specifice (ex. furia) la acel subiect.

Lecturați gratuit Educaţia raţional-emotivă şi comportamentală în achiziţia abilităţilor de control al frustrării la şcolarii mici, autor Laura Daniela Bărgăoanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3542-5

You must be logged in to post a comment.