Domenii | Autori

Arhiva

Comunitățile catolice din zona Romanului în secolele XIX – XX, autor Laura Daniela Bărgăoanu


În lucrarea de față am dorit să prezentăm, fără a avea pretenția unei abordări exhaustive, originea, evoluția și particularitățile catolicismului din zona Moldovei, în special din zona Romanului, cu trimiteri la comunitatea din Gherăești, aspecte asupra cărora, în secolele XIX-XX, numeroasele frământări istorice și politico-sociale și-au pus amprenta.

Lecturați gratuit Comunitățile catolice din zona Romanului în secolele XIX – XX, autor Laura Daniela Bărgăoanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8969-85-5

You must be logged in to post a comment.