Domenii | Autori

Arhiva

Îmbogăţirea şi nuanţarea vocabularului elevilor prin lecțiile de limbă și literatură română (clasele III-IV), autor Alexandra Murgu


Dezvoltarea limbajului şi a comunicării vizează capacitatea copilului de a asculta, a înţelege, vorbi şi comunica eficient, indiferent de vârsta acestuia, de a se exprima corect gramatical şi de a-şi dezvolta vocabularul. Acest lucru se realizează în grădiniţă, în mod gradat, de la grupa mică, la grupa mijlocie şi cea mare şi se continuă la şcoală, la sfârşitul clasei a IV-a fiind complet dezvoltat.
Particularităţile limbajului la preşcolari sunt determinate de vârsta acestora şi pe masura acumulării unei experienţe verbale, preşcolarul reuşeşte să stabilescă relaţii gramaticale din ce in ce mai corecte, deoarece se măreşte capacitatea de asimilare şi de exprimare a cunoştinţelor pe care şi le însuşesc.

Lecturați gratuit Îmbogăţirea şi nuanţarea vocabularului elevilor prin lecțiile de limbă și literatură română (clasele III-IV), autor Alexandra Murgu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3445-9

You must be logged in to post a comment.