Domenii | Autori

Arhiva

COVID-19 autoimmune disease, homocysteine and depression - COVID-19 - Boala autoimună, homocisteina și depresia, autori Cristina-Amalia Dumitraș, Ecaterina Hrițcu


Moderate hyperhomocysteinemia can be found in 1% of the population and does not indicate an increased risk of thrombotic events.
Wouldn’t a trivial analysis, such as homocysteine, indicate a possible serious evolution? Patients, including those asymptomatic with upper or higher normal homocysteine, should be better monitored to receive sufficient preventive anticoagulants.
B6 and B12 could reduce the incidence rate of thrombotic accidents and possible depression. Administered before contact with the disease could lower the level of homocysteine and after it is negative would help during covalescence.

Hiperhomocisteinemie moderată poate fi întâlnită la 1% din populație și ne indică un risc crescut de evenimente trombotice
Având în vedere efectele homocisteinei, dar și analizele și evoluția pacientului cu vasculită și trombofilie consider că este esențială tratarea COVID-19 ca o boală autoimună.
Oare o banală analiză, cum ar fi homocisteina nu ne-ar indica o eventuală evoluție gravă? Pacienții, inclusiv cei asimptomatici cu homocisteina normal superior sau peste, ar trebui supravegheați mai bine, să primească anticoagulante preventiv suficiente.
B-urile ar putea să scadă rata incidentelor privind accidentele trombotice și eventualele depresii. Administrate înainte de contactarea bolii ar putea să scadă nivelul homocisteinei iar, după negativare ar ajuta în perioada de covalescență.

Lecturați gratuit COVID-19 autoimmune disease, homocysteine and depression – COVID – 19 – Boala autoimună, homocisteina și depresia, autori Cristina-Amalia Dumitraș, Ecaterina Hrițcu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3271-4

You must be logged in to post a comment.