Domenii | Autori

Arhiva

Consideraţii metodice privind elaborarea unui test de evaluare. Jocul didactic – metodă complementară de evaluare, autor Prof. Vasilica Traiana Ghiţă

Lucrarea este structurată pe două capitole: ,,Elaborarea unui test de evaluare“ şi “Pledoarie pentru jocul didactic la ciclul gimnazial” – metodă complementară de evaluare .
Primul capitol ,,Elaborarea unui test de evaluare“ este împărţit în 9 paragrafe. Se atrage atenţia asupra pericolului improvizaţiilor în evaluare, din perspectiva probelor (instrumentelor) utilizate, şi, respectiv, asupra necesităţii elaborării şi utilizării acestora în consens cu cerinţele ştiinţifico – metodologice.
Eficienţa activităţii de evaluare depinde atât de calitatea instrumentelor utilizate, cât şi de modul de administrare a acestora.
Al doilea capitol “Pledoarie pentru jocul didactic la ciclul gimnazial” cuprinde un paragraf . Îmbinarea elementului instructiv-educativ cu cel distractiv face ca, pe parcursul desfăşurării sale, copiii să trăiască stări afective complexe care declanşează, stimulează, intensifică participarea la activitate, cresc eficiența acesteia şi contribuie la dezvoltarea diferitelor componente ale personalităţii celor antrenaţi în joc.
Noţiunile teoretice prezentate se împletesc cu cele practice , fiind de un real folos celor care studiază această carte.

Referent științific Conf. univ. dr. Alb Lupaş Alina

Lecturați gratuit Consideraţii metodice privind elaborarea unui test de evaluare. Jocul didactic – metodă complementară de evaluare, autor Prof. Vasilica Traiana Ghiţă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1494-9

You must be logged in to post a comment.