Domenii | Autori

Arhiva

Integrarea elementelor de geometrie în procesul de învățare din grădiniță, autor Margareta Perju

În pregătirea copilului pentru şcoală se pot face foarte multe, dar nu exagerat, şi în grădiniţă ar trebui să găsim copilul, nu şcolarul disimulat, care printr-o activitate plăcută, veselă, de joc, îşi dezvoltă acele potenţialităţi care îi vor permite să ajungă şcolar, iar în şcoala ar trebui să găsim şcolarul care începe să-şi utilizeze acest potenţial şi să-l pună în valoare.
Pe parcursul desfăşurării activităţii de educatoare, am încercat să cunosc cât mai bine copilul, acest mister al perpetuării vieţii şi să-mi asum responsabilitatea maximă pentru formarea personalităţii lui, pentru pregătirea primilor paşi în viață. Scopul activităţilor matematice este de a-i exersa copilului intelectul, procesele de cunoaştere, de a-l face apt să descopere relaţii abstracte sub aspectul concret al situaţiilor întâlnite în activitatea obişnuită.

Lecturați gratuit Integrarea elementelor de geometrie în procesul de învățare din grădiniță, autor Margareta Perju

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1361-4

You must be logged in to post a comment.