Domenii | Autori

Arhiva

Strategii de creştere a motivaţiei elevilor pentru studiul matematicii şi ştiinţelor - abordări cross-curriculare. Culegere de exemple de bune practici pentru toate ariile curriculare, cu participare naţională, adresată cadrelor didactice din învățământul preuniversitar şi elevilor din învățământul liceal/gimnazial, coordonatori: Anca Bărbulescu, Simona Roşu, Cristina Rotaru

Conferința națională intitulatǎ Strategii de creştere a motivației elevilor pentru studiul matematicii şi ştiințelor – abordări cross-curriculare (20 ianuarie 2017), face parte din planul de activități al parteneriatului strategic Erasmus+, ”Cross-Curricular Approaches to Mathematics & Sciences in Formal & Informal Contexts”, care are numărul de referință 2015-1-RO01-KA219-015034_1.
În volumul de față sunt prezentate lucrările şi sintezele unor lucrări metodico-ştiințifice ale cadrelor didactice din mediul preuniversitar, legate de modalitǎțile de creştere a motivației elevilor pentru studiul matematicii şi ştiințelor, cu accent pe schimbul de experiență şi pe prezentarea exemplelor de bune practici în ceea ce priveşte abordările cross-curriculare implementate cu succes în diferite instituții de învățământ din țară, atât la nivel de învățământ liceal, cât şi gimnazial şi chiar primar.

Coordonatorii

Lecturați gratuit Strategii de creştere a motivaţiei elevilor pentru studiul
matematicii şi ştiinţelor – abordări cross-curriculare. Culegere de exemple de bune practici pentru toate ariile curriculare, cu participare naţională, adresată cadrelor didactice din învățământul preuniversitar şi elevilor din învățământul liceal/gimnazial, coordonatori: Anca Bărbulescu, Simona Roşu, Cristina Rotaru

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8860-54-1
Editura Sfântul Ioan

You must be logged in to post a comment.