Domenii | Autori

Arhiva

Matei Vișniec – Negustorul de timp teatral, autor Elena Raicu

Actualitatea operei dramatice a scriitorului bucovinean stabilit la Paris, numărul extrem de mare de montări ale pieselor ce-i poartă semnătura şi mai ales deschiderea sa către dialog şi parteneriat creator cu ceilalţi participanţi la conturarea misterului teatral, ne-a determinat să analizăm în cele ce urmează modul în care spectacolele de teatru păstrează mesajul dar mai ales atmosfera şi „poezia” textului dramatic dintre file de carte.
Structurată în trei capitole, lucrarea îşi propune să analizeze modul în care Matei Vişniec face trecerea de la poezie la teatru ca formă de expresie literar-artistică dar şi mijloacele teatrale prin care spectacolul scenic al pieselor sale păstrează elemente specific lirice.

Lecturați gratuit Matei Vișniec – Negustorul de timp teatral, autor Elena Raicu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8860-58-9
Editura Sfântul Ioan

You must be logged in to post a comment.