Domenii | Autori

Arhiva

Matei Vișniec - între a fi sau a nu fi bufon, autor Elena Raicu

Însingurarea omului contemporan, situaţia sa de fiinţă mereu poziţionată între două lumi, între două alegeri, devine şi mai acută în teatrul absurdului dar şi în poezia sau proza postmodernă.
Din acest motiv poate, s-a ivit dorinţa noastră de a aborda un scriitor contemporan, care scrie despre realitatea în care traim şi noi, un scriitor ale cărui piese sunt cunoscute în aproape întreaga lume, dar şi a cărui faimă scriitoricească e de multă vreme bine stabilită de exegeţi şi de public.
În lucrarea de faţă am încercat să trasăm coordonatele cele mai importante dupa care se conturează întreaga operă a lui Matei Vişniec, în special cea dramatică, dar trecând bineînţeles prin avatarurile poeziei şi ale prozei postmoderniste.

Lecturați gratuit Matei Vișniec – între a fi sau a nu fi bufon, autor Elena Raicu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8860-57-2
Editura Sfântul Ioan

You must be logged in to post a comment.