Domenii | Autori

Arhiva

Strategii de dezvoltare a creativităţii în învăţământul primar, autor Ramona Oratie

Stimularea creativităţii, a originalităţii şi a gândirii critice presupun o serie de riscuri pe care cel care educă trebuie să şi le asume, conştient fiind că rezultatul final merită un asemenea preţ.
Un cadru didactic nesigur pe disciplina pe care o predă sau care are o slabă imagine de sine, se va simţi, în general, ameninţat de manifestările de nonconformism, implicite comportamentului creativ, şi va avea puţine şanse de a induce în copii o atitudine relaxată, absolut esenţială în creativitate.
O atitudine rigidă, dominatoare, care exclude dialogul, întrebările şi, în general, interacţiunea, va induce la elevi un sentiment de autoapărare şi va conduce la inhibarea capacităţilor lor creatoare.
Pe de altă parte, nici eliminarea oricăror standarde şi restricţii nu este benefică pentru stimularea şi cultivarea creativităţii, deoarece în asemenea condiţii elevii devin nesiguri şi şovăitori, temându-se tot timpul că riscă să încalce vreo regulă necunoscută. Trasarea precisă a limitelor şi explicarea raţiunii acestora va induce în mult mai mare măsură în copii o atmosferă deschisă şi stabilă emoţional, decât atitudinea exagerat de permisivă a cadrului didactic.
Pentru ca dimensiunea creativă a educaţiei să devină mai mult un ideal frumos, este imperios necesară sacrificarea prejudecăţilor, eliminarea miturilor care au consfinţit şi au dat legitimitate în trecut unui învăţământ egalitarist şi uniformizator.

Lecturați gratuit Strategii de dezvoltare a creativităţii în învăţământul primar, autor Ramona Oratie

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8860-48-0

You must be logged in to post a comment.