Domenii | Autori

Arhiva

Prezentarea unor metode şi procedee specifice cu un grad ridicat de eficienţă în predarea clarinetului, autor Ioan Grămadă

Pentru o bună dezvoltare a elevului, profesorul trebuie să caute, să descopere şi să inventeze continuu metode şi procedee specifice care să ajute la formarea şi dezvoltarea armonioasă a artistului în devenire.
Pentru a detalia aceste metode şi procedee specifice trebuie să împărţim actul de interpretare în cele două direcţii fundamentale care sunt distincte, dar care se completează reciproc: tehnica instrumentală şi interpretarea muzicală.
În cadrul tehnicii instrumentale se include: respiraţia profesională, emisia sonoră, articulaţia şi tehnica motrică, iar în cadrul interpretării muzicale voi dezvolta următoarele aspecte: atitudinea elevului faţă de opera de artă, abordarea stilistică a repertoriului, elemente ale expresiei muzicale şi formarea concepţiei interpretative.

Lecturați gratuit Prezentarea unor metode şi procedee specifice cu un grad ridicat de eficienţă în predarea clarinetului, autor Ioan Grămadă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1252-5

You must be logged in to post a comment.