Domenii | Autori

Arhiva

Vаlοrifiсаrеа trаdițiilοr și οbiсеiurilor din сοmunа Bаbа-Аnа ca modalitate de formare în procesul educaţional, autor Mădălina Maria Vlad

Prezenta lucrare vine să completeze literatura română de specialitate din ultimii ani, în ceea ce privește înțelegerea evoluției globale și particulare a satului românesc tradițional, în condițiile actuale ale modernizării și evoluției societății românești, ca urmare a constatării și identificării problemelor recente cu care se confruntă cadrul socio-comunitar rural. Ea reprezintă un mod de abordare a aspectelor definitorii ale zonei de studiu, prin îmbinarea elementelor de geografie și istorie locală cu cele de antropologie, etnologie, etnografie, sociologie, psihologie, dar și cu aspectele de natură modernă ce țin de evoluția firească și inevitabilă a societății omenești.

Lecturați gratuit Vаlοrifiсаrеа trаdițiilοr și οbiсеiurilor din сοmunа Bаbа-Аnа ca modalitate de formare în procesul educaţional, autor Mădălina Maria Vlad

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1237-2

You must be logged in to post a comment.