Domenii | Autori

Arhiva

Valorificarea literaturii pentru copii în scopul educaţiei moral-civice a şcolarului mic, autor Viorica Neculai

Prin mesajul artistic transmis, prin modelele oferite, prin aspectele complexe de viaţă prezentate, textul literar devine un mentor în formarea caracterului micuţului lector, contribuiind la educarea acestuia în spiritul virtuţilor morale: adevăr, cinste, hărnicie, curaj, patriotism, politeţe, demnitate, toleranţă, milă. Investigând universul de cunoaştere al copilului, aspiraţiile acestuia, literatura pentru copii contribuie la modelarea caracterului, stimulează dorinţa de cunoaştere şi perfecţiune. Cu ajutorul textelor literare, copilul pătrunde într-o lume a ficţiunii, ceea ce-l ajută să îşi dezvolte imaginaţia, să-şi însuşească modalităţile de folosire a limbii, să exploreze lumea, să descopere noi civilizaţii.

Lecturați gratuit Valorificarea literaturii pentru copii în scopul educaţiei moral-civice a şcolarului mic, autor Viorica Neculai

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1246-4

You must be logged in to post a comment.