Domenii | Autori

Arhiva

Rolul metodelor active în însuşirea cunoştinţelor specifice domeniului experienţial ,,ştiinţe“, autor Cristina Călin

Lucrarea de faţă îşi propune să identifice şi să valorifice metode active eficiente de predare-învăţare-evaluare aplicate în cadrul activităţilor specifice domeniului experienţial ştiinţe, demonstrându-se că utilizarea permanentă a unor astfel de metode accelerează însuşirea cunoştinţelor, formarea priceperilor şi deprinderilor, contribuie la valorificarea potenţialului creativ şi intelectual al fiecărui copil, precum şi la creşterea motivaţiei şi interesului preşcolarilor pentru învăţare (prin implicarea lui activă în procesul de însuşire a cunoştinţelor) şi dezvoltă personalitatea copiilor – vizând latura formativă a educaţiei.

Lecturați gratuit Rolul metodelor active în însuşirea cunoştinţelor specifice domeniului experienţial ,,ştiinţe“, autor Cristina Călin

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0497-1

You must be logged in to post a comment.