Domenii | Autori

Arhiva

Rolul metodelor alternative de evaluare în individualizarea performanţelor şcolare la disciplinele: Cunoaşterea mediului înconjurător, Ştiinţe şi Geografie în ciclul primar - Înv. Florentina Alexandroaia

Noua metodologie didactică, adecvată obiectivelor învăţământului actual, impune o reconsiderare a metodelor şi mijloacelor de învăţământ, astfel încât acestea să determine activizarea optimă a elevilor, atât în plan intelectual –prin cultivarea unei atitudini euristice, investigatoare – cât şi prin formarea spiritului de iniţiativă.

Aceasta impune folosirea unor metode menite să mărească potenţialul intelectual al elevilor, angajarea lor la un efort personal în actul învăţării, cu o eficienţă maximă. Predarea –învăţarea Cunoaşterii mediului înconjurător, Ştiinţelor naturii şi Introducerii în geografie deplasează accentul de pe achiziţia de cunoştinţe pe formarea unor abilităţi şi capacităţi, pe descoperirea unor talente, pasiuni, care pot fi cultivate cu răbdare, în vederea orientării carierei acestor elevi în contextul social dat.
„Alternativa” reprezintă un atribut al democraţiei, care îşi găseşte reflectarea şi în învăţământ în diferite forme : învăţământ particular ca alternativă la învăţământul de stat, manuale alternative, strategii alternative, metode alternative de evaluare.
Obiectivul acestei cercetări este atât teoretic cât şi aplicativ.

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării “Rolul metodelor alternative de evaluare în individualizarea performanţelor şcolare la disciplinele: cunoaşterea mediului înconjurător, ştiinţe şi geografie în ciclul primar” – Înv. Florentina Alexandroaia

ISBN 978-606-8193-73-1

You must be logged in to post a comment.