Domenii | Autori

Arhiva

Modalități de implementare a principiului individualizării în grădiniță prin activitățile liber alese, autor Doina Iulia Neghină


În grădiniţă, copiii dobândesc un bagaj de cunoştinţe, iar vorbirea devine mai bogată, mai clară, mai corectă, asigurând dezvoltarea intensă a gândirii. Astfel, întreaga experienţă instructiv-educativă din grădiniţă arată posibilitatea și utilitatea cultivării limbajului oral, în strânsă legatură cu dezvoltarea vorbirii, efectuându-se exerciţii de pronunţie şi de exprimare. Accentul principal în această privinţă este pus pe activităţile de comunicare, pe dialogul liber, pe formarea deprinderilor de exprimare ordonată a gândurilor, de însuşirea treptată a structurii gramaticale a limbii.

Lecturați gratuit Modalități de implementare a principiului individualizării în grădiniță prin activitățile liber alese, autor Doina Iulia Neghină

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5275-0

You must be logged in to post a comment.